Truyền hình An Viên - Lắp đặt Truyền hình An Viên - Hotline: 09 1224 1226

Ðang ký lắp truyền hình An Viên tại nhà giá rẻ, siêu khuyến mới. Chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách đầy đủ thông tin về dịch vụ, và Quý khách sẽ dược lắp đặt trong vòng 30 phút kể từ khi gọi diện cho chúng tôi.

Lắp đặt truyền hình An Viên miễn phí 12 tháng TB (Gói B) & 30 tháng TB (Gói A)

Từ ngày 1/11/2014, tất cả những khách hàng dang ký mới dịch vụ Truyền hình An Viên trên hạ tầng số mặt đất (DTT) ? khu vực miền Bắc và miền Nam sẽ áp dụng chính sách mới về giá cuớc và gói dịch vụ. Theo dó, Truyền hình An Viên khuy?n mãi 12 tháng thuê bao đối với gói B (50.000 d/ 1 tháng), và 30 Tháng thuê bao đối với gói A (20.000 d/ 1 tháng).